top of page
נקודות רשת | סיבים אופטיים

סיב אופטי Optical Fiber

נקודת רשת
כבל רשת

סיבים אופטיים | התקנת סיבים אופטיים | התקנת סיב אופטי

 

סיב אופטי הוא סליל זכוכית דק, שדרכו מועבר אור. הסיבים האופטיים משמשים למגוון יישומים, כגון אינטרנטתקשורת נתונים, תקשורת טלפונית, תקשורת טלוויזיה ותאורה.

סיב אופטי מורכב משלושה שכבות:

  • השכבה הפנימית: שכבה זו עשויה מסיב זכוכית דק, שבתוכו מוקרן האור.

  • השכבה המרכזית: שכבה זו עשויה מזכוכית עם מקדם שבירה גבוה יותר מהשכבה הפנימית. שכבה זו מסייעת להחזיר את האור פנימה לתוך הסיבים, ומונעת ממנו להתפזר.

  • השכבה החיצונית: שכבה זו עשויה מפלסטיק או מתכת, ומגנה על הסיבים מפני פגיעה.

אופן פעולה של סיב אופטי:

האור מוקרן לתוך הסיב האופטי באמצעות התקן שנקרא משדר. המשדר משנה את האותות החשמליים לאותות אור. האור מוקרן לתוך הסיב האופטי, ומתקדם לאורך הכבל.

בשני קצות הכבל ישנם מקלטים. המקלטים ממירים את אותות האור לאותות חשמליים. האותות החשמליים מועברים לאחר מכן ליעדם.

ישנם שני סוגים עיקריים של סיבים אופטיים:

  • סיבים אופטיים רב-מודולריים (MMF): סיבים אלה הם בעלי קוטר גדול יותר, ומאפשרים העברת כמות גדולה יותר של אור. סיבים אלה משמשים בעיקר ליישומים של תקשורת נתונים במהירות גבוהה.

  • סיבים אופטיים חד-מודולריים (SMF): סיבים אלה הם בעלי קוטר קטן יותר, ומאפשרים העברת אור למרחקים גדולים יותר. סיבים אלה משמשים בעיקר ליישומים של תקשורת נתונים למרחקים ארוכים.

סיבים אופטיים מציעים מספר יתרונות על פני כבלי נחושת:

  • מהירות גבוהה: סיבים אופטיים יכולים להעביר נתונים במהירות גבוהה יותר מכבלי נחושת.

  • טווח גדול: סיבים אופטיים יכולים לשאת אותות למרחקים גדולים יותר מכבלי נחושת.

  • חסינות לרעשים: סיבים אופטיים פחות רגישים לרעשים מאשר כבלי נחושת.

 

סיבים אופטיים מציעים גם מספר חסרונות:

  • עלות גבוהה: סיבים אופטיים יקרים יותר מכבלי נחושת.

  • התקנה מורכבת: התקנת סיבים אופטיים מורכבת יותר מהתקנת כבלי נחושת.

סיכום

סיבים אופטיים הם טכנולוגיה מתקדמת המשמשת להעברת מידע בצורה של אור. סיבים אופטיים מציעים מספר יתרונות על פני כבלי נחושת, כגון מהירות גבוהה, טווח גדול וחסינות לרעשים. עם זאת, סיבים אופטיים גם יקרים יותר ומורכבים יותר להתקנה.

 

bottom of page